Категорија

Sweet Home

Категорија

Животниот простор во домот во последно време е сè по ограничен, па мораме да импровизираме и да го прилагодиме за да можеме да го направиме целосно функционален. Овие италијански волшебници за трансформација на мебел се специјалисти за истражување и производство на мебел кој и последниот сантиметар во домот ќе го…

Иако  ваквото уредување на кујните бара поголем простор, сепак нуди многубројни предности . Секако доколку располагате со мал простор, компактна кујна е сепак подобар…