Категорија

Здраво тело

Категорија

Воспаление на мускулите може да добиете од три причини: умор, невообичаена активност и оптеретување на една група на мускули. Умор. Кога уморот е причина за воспаление тогаш болката ја чувствувате додека работите или откако ќе ви се опушти телото. Невообичаена активност. Кога телото го изложувате на активност која долго не…