Категорија

Motherhood

Категорија

Денес учиме да ја насочуваме струјата на воздухот! Ние споделуваме со вас нови идеи за говорна терапија со вежби за орална пракса, кои се интересни за децата и корисни за нивниот понатамошен развој. Важен дел од артикулациониот третман се вежби за орална пракса кои ги зајакнуваат мускулите на говорните органи.…