Категорија

Motherhood

Категорија

Јас и мојот сопруг имаме три мали деца. Тој работи со полно работно време и јас работам со скратено работно време во тешка и стресна работа. Тој добар татко, споделува практични должности за грижа за децата кога не е на работа. Проблемот е во тоа што го земам поголемиот дел…